PŘEČTĚTE SI

praktické info

PROČ JIŽ NEMÁME V NABÍDCE GORE-TEX ?

Firma Gore je jedna ze stěžejních společností chemického průmyslu. Její široký program se opírá o všestranné využití materiálu, známého jako „teflon“. Tento materiál, který vynalezl v padesátých letech v USA právě zakladatel společnosti Gore, nalezl uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti. Teflon nacházíme na kuchyňském nádobí, ve zdravotnictví (cévní náhražky pro transplantace, zubní nitě), v industriální sféře (těsnění, bowdeny, podložky snižující tření…) a mimo jiné i v textilním průmyslu, kde je materiál využíván ve tvaru slaboučké membrány pro svou unikátní schopnost odolávat poměrně vysokému tlaku (vody, větru) z jedné strany a přitom určitou nezanedbatelnou měrou propouštět vodní páru ze strany druhé.

Spojením takové membrány s vhodnou textilií vzniká výborný materiál na oblečení, které má uživatele chránit proti větru a dešti, a ve kterém se dotyčný nezapaří tak, jako v igelitové pláštěnce nebo gumovém pršiplášti. Pro každého, kdo tráví svůj profesní život nebo volný čas převážně mimo budovu, byl vynález laminace teflonové membrány na textilie velice lákavým řešením. Gore tak ve své době zahájil doslova technologickou revoluci v oblékání do nepohody a název GORE-TEX se stal synonymem pro oblečení svého druhu, podobně jako lux se v Čechách říká každému vysavači.

O GORE-TEXu jsme v dobách začátků našeho podnikání věděli pramálo. Za „totáče“ se k nám přes hranice doneslo prakticky jen jméno a to ještě zkomolené jako „goratex“ – asi, že je to pro horolezce a zní to trochu jako „hora..“. Pro nás tedy všechno začalo až pár let po revoluci.

Kromě toho, že firma Gore disponuje velmi dobrým materiálem, dokáže své produkty i patřičně prezentovat a prodávat. Ostatně, jde o jednu z tradičních amerických společností a způsob, kterým byla na počátku devadestých let připravena ke spolupráci s námi, nás, tehdy právě vzniklé živnostníky, mnohému naučil.

Na rozdíl od všech našich tehdejších dodavatelů, firma Gore měla předem nastavena pravidla, jejichž důsledným uplatňováním udržovala význam GORE-TEXových produktů na velice vysoké úrovni. Každému (od zpracovatele, přes obchodníka až po koncového uživatele) bylo jasné, že GORE-TEX je věc speciální, jen tak někdo z něho nešije, jeho stoprocentní spolehlivost je garantována americkou firmou a je to velmi velmi drahé.
Jakožto výrobce jsme oceňovali Goreho deklaraci ochrany partnera v rámci jeho trhu, tj. Gore s licencemi doslova šetřil a snažil se je rozdělovat rovnoměrně a pečlivě systémem jedna či dvě licence na jeden východoevropský stát.

Se zástupcem společnosti Gore jsme se seznámili prostřednictvím jeho v Čechách největšího partnera, Romana Kamlera (dnes TILAK), který materiál GORE-TEX u nás začal používat jako první a dnes patří k technologické špičce v oboru.

WARMPEACE se do lepení GORE-TEXových věcí nejprve nepouštěl, to až mnohem později a začal s firmou Gore spolupracovat na zpracování jeho dalšího produktu s názvem GORE WINDSTOPER, což je opět teflonová membrána, jejíž struktura však umožňuje třikrát větší prodyšnost, ale oproti GTX řeší absolutní odolnost proti větru a nikoli vodotěsnost. Švy se u WINDSTOPPERU nelepí.

Byli jsme velmi hrdí, že nás Gore přibral do úzké VIP rodiny zpracovatelů jeho materiálů, že jsme se najednou ocitli ve skupině firem, které jsme do té doby jen jezdili okukovat na zahraniční veletrhy. Materiál měl u nás veliký úspěch a Windstopperových bund a kalhot jsme neměli nikdy dost, abychom uspokojili tehdejší poptávku.

Díky partnerství s firmou Gore jsme se také stali důvěryhodnější firmou pro západoevropský trh, který na nás do té doby pohlížel spíše s despektem.

Být licencovaným partnerem u Gore pro nás znamenalo mnoho a byli jsme za to velice vděční. Vysoká cena Goreho materiálů byla tehdy eliminována našimi nižšími výrobními náklady pod standardem Západní Evropy a tudíž cena za hotové výrobky byla akceptovatelná. I tak bylo (a je) zboží z Goreho materiálů velice drahé, ale fungovalo a lidé byli ochotní si za kvalitní věci připlatit. Pro západoevropany jsme zase byli vítaným zdrojem levnějšího zboží ze značkového materiálu. Pro nás, jakožto výrobce, to byla doba velkých příslibů do budoucna – prostě idyla.

Koncem roku 1998, jsme rozšířili naši licenci o zpracování GORE-TEXu. Na základě našeho předchozího partnerství to bylo možné, přestože Gore v tomtéž roce 150 licencí v rámci celého světa zrušil a nastoupil politiku orientace na menší počet partnerů (zpravidla větších).
I když jsme samozřejmě byli seznámeni s úskalími výrobní technologie, prošli složitým auditem, hodnotícím schopnosti naší výroby a překonali řadu obstrukcí, které způsobilosti vyrábět GTX předchází, ke spolehlivému ovládnutí technologie jsme se prokousali až po dalším roce. Naše první GTX kolekce obsahovala 4 styly bund a jedny kalhoty. Spolupracovali jsme na ní s americkým designerem Peterem Reichelem a její příprava trvala velice dlouho. Na jejím konci z nás vypadly první produkty, které se setkaly s velkým úspěchem.

Bylo to na konci devadesátých let, kdy se již naše výrobní náklady začaly rapidně zvyšovat, náš trh byl stále nasycenější a začal být dobýván populárními výrobci zvučných jmen ze zahraničí (Goreho ochrana partnera na trhu tou dobou již neexistovala). Bylo nám jasné, že udržet s nimi krok a k tomu ještě cenu, bude velice těžké, ale byli jsme rozhodnuti to dokázat. Značka GORE-TEX znamenala pro nás i naše zákazníky mnoho a to ani ne tak z ekonomických, jako spíše prestižních důvodů. Bylo pro nás důležité si ji udržet i za cenu stále stoupajících, dlouhodobých a nepříliš efektivních investic a věřili jsme, že i to se změní.
Nízká efektivita byla dána především náročnou předvýrobní přípravou, povinným testováním výrobků v Gore laboratořích, investicemi do nových technologií, které v rozměru, v jakém naše firma pracuje, nebyly nikdy vyváženy dostatečným objemem vyrobených a pak prodaných kusů.

S „převratnými novinkami“ se u Goreho najednou „roztrhl pytel“ a zkuste si nenásledovat vývoj, když „ kdo chvíli stál, již stojí opodál …“. Každá sezona, každý veletrh přinesl na Goreho stánku mohutně a okázale prezentovanou „bombu“ s dokonale připravenou strategií, reklamou, story pro prodejce i se seznamem, kdo z Goreho partnerů novinku „dostane“ a kdo „ještě ne“…..prostě jen ten připravený balíček uchopit (zaplatit) a zázrak spustit. Občas se jednalo o dobrou věc, ale občas taky o bublinu, která neměla šanci. Kdo to zvládl sledovat a následovat, mohl se spolu s Gorem počítat mezi leadry outdoorového trhu….

Gore to měl najednou nastaveno nějak moc rychle a velkoobjemově a naše měřítka přestala do jeho připravených tabulek zapadat a tlaky na zvyšování námi odebíraných metrů se rok od roku stupňovaly. Velká firma (výrobce, používající GTX) je schopna v rámci jedné sezony prodat beze zbytku své novinky a v sezoně následující přijít s novinkami dalšími. Objem výroby a prodeje zboží takového giganta zpravidla uživí i dvě skupiny designérů, kteří dlouhou dobu před začátkem sezony pracují na vývoji, prezentaci, prodeji a úspěchu stylu vůbec. Několik let jsme se pokoušeli tento trend následovat a k tomu pracovat na dalších tradičních a důležitých produktech naší kolekce. Z dnešního pohledu je jasné, že bylo jen otázkou času, jak dlouho to vydržíme, ale takhle jsme to tehdy neviděli.

Během let 2003 – 2007 jsme již nevyráběli GTX v naší vlastní továrně, která se v té době stala z původní výrobní základny spíše techonologicko - designerským pracovištěm, ale zkoušeli jsme vyrábět pomocí subdodavatelů práce a tím snižovat náklady.

Převedením práce na subdodavatele se podařilo mírně srazit náklady na jednotlivých kusech GTX oblečení, ale vyžadovalo to prudké zvýšení jednorázových investic do těchto výrob. Zatímco v naší továrně bylo možné zpracovat jen část nakoupeného materiálu a zbytek nechat na rolích a vyčkávat s další výrobou na přání zákazníka, u subdodavatele je třeba veškerý nakoupený materiál zpracovat najednou, zaplatit, zboží odvézt a doufat, že máme ve skladu právě ty styly, velikosti a barvy, které bude trh potřebovat. Pokud se odhadem netrefíme a něco ve skladu zbude, dochází ke ztrátě a firma to pocítí v nedostatku prostředků na pokrytí svých nákladů a na pokračování v práci… Subdodavatel je ale schopný rychleji reagovat na technologický vývoj, protože pracuje pro více firem a tudíž dokáže novou technologii nákladově rozmělnit do velkého počtu výrobků. V naší vlastní produkci již není možné technologii následovat a navíc náklady na postupné pořizování malého počtu věcí se víceméně rovnají výši prodejní ceny. Prostě ani jedno z obou řešení nebylo nic moc a hlavní Goreho starost v té chvíli zněla: „ Hlavně abyste v letošním roce zase koupili víc metrů než vloni, jinak se nikdy nedostanete do správné cenové kategorie…“

Vyzkoušeli jsme postupně několik zkušených výrobců ve Vietnamu, Číně a Jižní Koreji a nespokojení se vrátili do Evropy a zadali výrobu našeho GTX v Maďarsku u velmi dobrého a zkušeného výrobce. Tam proběhlo několik posledních serií v roce 2006 a 2007, kdy jsme po dlouhé a zralé úvaze firmě Gore licenci vrátili. I když naše GTX výrobky dosáhly vysokého stupně dokonalosti a zákazníci byli spokojení, nemělo žádný rozumný smysl v partnerství s firmou Gore pokračovat.

Půjčovat si vysoké částky a na dlouhou dobu je ukládat do zboží, které se v poměru k tomu, kolik je ho třeba vyrobit, aby se dala výroba vůbec nějak zrealizovat, prodává velice pomalu a díky tomu pak mít ještě trápení s jejich splácením, to opravdu nemá cenu a ani slavná nášivka GORE-TEX na několika kusech z naší kolekce za takové martýrium nakonec nestojí.

Materiály firmy Gore jsou stále velice dobré a kvalitní věci, fungují a statečně čelí stovkám konkurenčních „taky-texů“, ale jsou připraveny pro velké zpracovatele, kterým vyhovuje systém, který je pro jejich výrobu připraven. Nás tento systém stál málem krk, ale na období spolupráce s firmou Gore (hlavně na první roky) vzpomínáme vděčně a rádi.

Odstřižením se od náročných povinností v oblasti výroby GTX a WINDSTOPPERU(jako byly např. spolufinancování reklamy, vývoj nových stylů, investice od materiálů atd….) se nám uvolnily ruce i prostředky na práci ve zbývajících oblastech naší nabídky. Výsledkem bylo uvolnění napětí a stresu, splacení dluhů a nastavení příjemně postupujícího vývoje firmy směrem, který nám i našim zákazníkům vyhovuje.

Dnes víme, že většina našich stěžejních odběratelů zmizení GORE-TEXu z naší kolekce již nijak výrazně nelituje. I my si nyní ověřujeme, že GTX byl sice dobře viditelnou, ale ne nejdůležitější součástí naší nabídky. Náhradu za GORE-TEX na oblečení s lepenými švy nehledáme a v dohledné době hledat nebudeme. V obchodech je nyní tolik různých řešení nepromokavých a přitom prodyšných oděvů všech možných parametrů, že neexistuje rozumný důvod, proč se mezi ně zavěšovat…. Náš současný výrobní program nás bohatě vytěžuje a tím, co přinesou sezony příští, se necháme překvapit.

Copyright © 2015
Pavel Habětín s.r.o. / Plchovice 13 / 565 01 Choceň / CzechRepublic / Tel. +420 602 490 054
velkoobchod@warmpeace.cz